Sunday, December 14, 2014

Chui qua gầm cầu
Lại thêm một câu đố hóm hỉnh nữa.
Nếu là ad, ad po tay đấy mọi người ah ^^!
0 comments:

Post a Comment